Arbori

Serie PPZ0379
Data emiterii 1 Martie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 36,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 372, neagră
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală