Arbori

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 01 Martie 2018
Serie PPZ0379
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 36,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 372, neagră
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală