Europa 2018. Poduri.

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 08 Februarie 2018
Serie PPZ0377-0378
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300 + 300
Preț (MDL) 18,00L (Ungheni), 26,00L (Pohorniceni, Orhei)
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 370, 371, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, carnet cu mărci
,