Europa 2018. Poduri.

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 08 Februarie 2018
Serie MP1058-1059
Format (mm) 27,50 x 46,00
Tiraj 5,75 L - 140.000; 11 L – 60.000
Preț (MDL) 16,75
Coală mică 10 mărci (5 x 2)
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”, carnet cu mărci