Europa 2018. Poduri.

Serie MP1058-1059
Data emiterii 8 Februarie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 10 (5x2) mărci
Format, mm 27,50 x 46,00
Tiraj, ex. 5,75 L - 140.000; 11 L – 60.000
Preț, MDL 16,75
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”, carnet cu mărci