Speranță pentru viață

Serie MP1057
Data emiterii 11 Ianuarie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 (2x4) mărci
Format, mm 34 x 34
Tiraj, ex. 160.000
Preț, MDL 1,75
Machetator Maria Maximenco
Legătură plic "Prima zi"