Speranță pentru viață

Serie PPZ0376
Data emiterii 11 Ianuarie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 12,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 369, neagră
Machetator Maria Maximenco
Legătură marcă poștală