Flori de câmp

Serie PPZ0517
Data emiterii 15 Aprilie 2024
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 200
Preț, MDL 110 lei
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 508, neagră
Pictor și machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală, carte poștală ilustrată maximă