Legenda Mărțișorului

Serie PPZ0516
Data emiterii 1 Martie 2024
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 200
Preț, MDL 31,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 506, neagră
Machetator Veronica Coroli
Legătură marcă poștală