Gheorghe Vrabie (1939-2016), artist plastic. 80 de ani de la naștere.

Serie PMF0292
Data emiterii 21 Martie 2019
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 114 x 162
Tiraj 10.000
Preț (MDL) 3,00
Machetator Vitaliu Pogolșa