25 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Parteneriatul pentru Pace

Serie PMF0291
Data emiterii 16 Martie 2019
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 114 x 162
Tiraj 10.000
Preț (MDL) 3,00
Machetator Vitaliu Pogolșa