Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 60 de ani de la fondare.

Serie PMF0290
Data emiterii 21 Ianuarie 2019
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 114 x 162
Tiraj, ex. 10.000
Preț, MDL 3,00
Machetator Vitaliu Pogolșa