Victor Bucătaru (1948-2013), cineast. 70 de ani de la naștere.

Serie PMF0289
Data emiterii 21 Decembrie 2018
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 10.000
Preț (MDL) 3.00
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 1,75
Machetator Oleg Cojocari