La Mulți Ani!

Serie PPZ0400
Data emiterii 4 Decembrie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 25,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 389, neagră
Machetator Liubov Nichiforova
Legătură marcă poștală