La Mulți Ani!

Serie PPZ0400
Data emiterii 04 Decembrie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 25,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 389, neagră
Machetator Liubov Nichiforova
Legătură marcă poștală