Centenarul Unirii Basarabiei cu România

Serie PPZ0399
Data emiterii 27 Noiembrie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 20,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 388, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală