Centenarul Unirii Basarabiei cu România

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 27 Noiembrie 2018
Serie PPZ0399
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 20,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 388, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală