Personalități. Aniversări - Comemorări.

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 13 Noiembrie 2018
Serie PPZ0398
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 26,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 387, neagră
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală