Personalități. Aniversări - Comemorări.

Serie PPZ0398
Data emiterii 13 Noiembrie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 26,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 387, neagră
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală