Personalități. Aniversări - Comemorări I.

Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (5x2)
Data emiterii 13 Noiembrie 2018
Serie MP1092-1095
Format (mm) 27,50 x 46,00
Tiraj 1,20L-200 000ex; 1,20L-300 000ex; 1,75L-200 000ex; 1,75L-200 000ex
Preț (MDL) 5,90
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”