Personalități. Aniversări - Comemorări I.

Serie MP1092-1095
Data emiterii 13 Noiembrie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (5x2) mărci
Format, mm 27,50 x 46,00
Tiraj, ex. 1,20L-200 000ex; 1,20L-300 000ex; 1,75L-200 000ex; 1,75L-200 000ex
Preț, MDL 5,90
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”