Orologiile Chișinăului

Serie MP1090-1091
Data emiterii 12 Octombrie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Format, mm 34x34
Tiraj, ex. 1,75 L – 80 000; 5,75 L – 120 000
Preț, MDL 7,50
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”