Orologiile Chișinăului

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 12 Octombrie 2018
Serie MP1090-1091
Format (mm) 34x34
Tiraj (ex.) 1,75 L – 80 000; 5,75 L – 120 000
Preț (MDL) 7,50
Coală 10 mărci (2x5)
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”