Orologiile Chișinăului

Serie MP1090-1091
Data emiterii 12 Octombrie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (2x5)
Format (mm) 34x34
Tiraj 1,75 L – 80 000; 5,75 L – 120 000
Preț (MDL) 7,50
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”