Orologiile Chișinăului

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 12 Octombrie 2018
Serie PPZ0397
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 25,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 386, neagră
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală