Orologiile Chișinăului

Serie PPZ0397
Data emiterii 12 Octombrie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 25,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 386, neagră
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală