Întreprinderea de Stat ”Poșta Moldovei” – 25 de ani de la fondare

Serie PPZ0396
Data emiterii 9 Octombrie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 14,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 385, neagră
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală