Întreprinderea de Stat ”Poșta Moldovei” – 25 de ani de la fondare

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 09 Octombrie 2018
Serie PPZ0396
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 14,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 385, neagră
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală