Anul 2018: Republica Moldova – Capitala Mondială a Turismului Vinicol

Serie PPZ0395
Data emiterii 6 Septembrie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 600
Preț, MDL 20,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 384, neagră
Machetator Corina Levco
Legătură marcă poștală