Anul 2018: Republica Moldova – Capitala Mondială a Turismului Vinicol

Serie PPZ0395
Data emiterii 06 Septembrie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 600
Preț (MDL) 20,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 384, neagră
Machetator Corina Levco
Legătură marcă poștală