Anul 2018: Republica Moldova - Capitala Mondială a Turismului Vinicol

Serie MP1088
Data emiterii 06 Septembrie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Format (mm) 27,50 x 46,00
Tiraj 125.000
Preț (MDL) 5,75
Coală mică coală mică cu 5 mărci poștale
Machetator Corina Levco
Legătură plic ”Prima zi”