Întreprinderea de Stat ”Poșta Moldovei” – 25 de ani de la fondare

Serie MP1089
Data emiterii 9 Octombrie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 6 mărci
Format, mm 34x34
Tiraj, ex. 120.000
Preț, MDL 1,75
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”