Întreprinderea de Stat ”Poșta Moldovei” – 25 de ani de la fondare

Serie MP1089
Data emiterii 09 Octombrie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Format (mm) 34x34
Tiraj 120.000
Preț (MDL) 1,75
Coală mică coală mică cu 6 mărci poștale
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”