Păsări domestice

Serie PPZ0391-0394
Data emiterii 23 August 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. set din 4 PPZ, câte 300 ex. fiecare
Preț, MDL 85,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 383, neagră
Pictor și machetator Vladimir Melnic
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă