Centenarul Unirii Basarabiei cu România

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 27 Noiembrie 2018
Serie MP1096
Format (mm) 46,00 x 27,50
Tiraj (ex.) 100.000
Preț (MDL) 5,75
Coală 10 mărci (2x5)
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”