Centenarul Unirii Basarabiei cu România

Serie MP1096
Data emiterii 27 Noiembrie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (2x5)
Format (mm) 46,00 x 27,50
Tiraj 100.000
Preț (MDL) 5,75
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”