Centenarul Unirii Basarabiei cu România

Serie MP1096
Data emiterii 27 Noiembrie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Format, mm 46,00 x 27,50
Tiraj, ex. 100.000
Preț, MDL 5,75
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”