Lunile anului în tradiţia populară (I)

Serie PPZ0361
Data emiterii 5 Ianuarie 2017
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 220 x 110
Tiraj, ex. 400
Preț, MDL 36,00
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală