Uzuale. Steme ale localităţilor Republicii Moldova.

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 11 Februarie 2017
Serie PPZ0362
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 400
Preț (MDL) 30,00
Machetator Maria Maximenco
Legătură marcă poștală