Uzuale. Steme ale localităţilor Republicii Moldova.

Serie PPZ0362
Data emiterii 11 Februarie 2017
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 400
Preț, MDL 30,00
Machetator Maria Maximenco
Legătură marcă poștală