Uzuale. Steme ale localităţilor Republicii Moldova.

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 10 Februarie 2017
Serie PPZ0362
Format (mm) 162 x 114
Tiraj (ex.) 400
Preț (MDL) 30,00
Machetator Maria Maximenco
Legătură marcă poștală