ONU: 2017 - Anul Internaţional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare

Serie PPZ0363
Data emiterii 10 Martie 2017
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 400
Preț (MDL) 18,00
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală