ONU: 2017 – Anul Internaţional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare

Serie MP1024
Data emiterii 10 Martie 2017
Formă de emitere marcă poștală
Format (mm) 46 x 27,5
Tiraj 200 000
Preț (MDL) 5,75
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”