Lunile anului în tradiția populară (IV)

Serie MP1173-1175
Data emiterii 30 Octombrie 2020
Formă de emitere marcă poștală
Coliță coliță cu 3 mărci și 1 vinietă
Format, mm 34,00 x 34,00
Format coliță, mm 102,00 x 85,00
Preț, MDL 17,25
Tiraj coliță, ex. 7.500
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”