Lunile anului în tradiția populară (IV)

Serie MP1173-1175
Data emiterii 30 Octombrie 2020
Formă de emitere marcă poștală
Coliță coliță cu 3 mărci postale și o vinietă
Format, mm 34,00 x 34,00
Format coliță, mm 102,00 x 85,00
Preț, MDL 3 x 5,75
Tiraj coliță, ex. 7.500
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”

Mărcile seriei ”Lunile anului în tradiția populară (IV)” conțin următoarele titluri:

1. MP1173 ”Octombrie. Brumărel
2. MP1174 ”Noiembrie. Brumar
3. MP1175 ”Decembrie. Ningău