Lunile anului în tradiția populară (IV)

Serie PPZ0447
Data emiterii 30 Octombrie 2020
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 220,00 x 110,00
Tiraj 300
Preț (MDL) 44,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 432, neagră
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marca poștală