Lunile anului în tradiția populară (IV)

Serie PPZ0446
Data emiterii 30 Octombrie 2020
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 220 x 110
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 44,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 432, neagră
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marca poștală