Organizația Națiunilor Unite - 75 de ani

Serie PPZ0446
Data emiterii 24 Octombrie 2020
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 220,00 x 110,00
Tiraj 300
Preț (MDL) 37,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 431, neagră
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură marca poștală