Organizația Națiunilor Unite - 75 de ani

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 24 Octombrie 2020
Serie PPZ0446
Format (mm) 220,00 x 110,00
Tiraj (ex.) 300
Preț (MDL) 37,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 431, neagră
Machetator Eugen Verebceanu
Legătură marca poștală