Personalități care au schimbat istoria lumii

Serie PPZ0445
Data emiterii 13 Octombrie 2020
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 35,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 430, neagră
Machetator Vladimir Melnic
Legătură coliță cu o marca, ilustrată maximă