Personalități care au schimbat istoria lumii

Serie PPZ0444
Data emiterii 13 Octombrie 2020
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 35,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 430, neagră
Machetator Vladimir Melnic
Legătură coliță cu o marca, ilustrată maximă