Personalități care au schimbat istoria lumii

Serie PPZ0440-0443
Data emiterii 13 Octombrie 2020
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. PPZ0440=300; PPZ0441=300; PPZ0442=600; PPZ0443=300
Preț, MDL PPZ0440=14L; PPZ0441=15L; PPZ0442=30,00L; PPZ0443=29,00L
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 426, 427, 428, 429, neagră
Legătură marca poștală, ilustrată maximă