Parcuri și grădini publice

Serie PPZ0439-0440
Data emiterii 29 Septembrie 2020
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 150 seturi
Preț (MDL) 58,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 425, neagră
Machetator Alexandr Kornienko
Legătură marca poștală