Parcuri și grădini publice

Serie PPZ0439-0439a
Data emiterii 29 Septembrie 2020
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 150 seturi
Preț, MDL 58,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 425, neagră
Machetator Alexandr Kornienko
Legătură marca poștală