MOLDOVA PENTRU PACE

Serie MP1215
Data emiterii 19 Aprilie 2022
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Format, mm 46,00 x 27,50 mm
Tiraj, ex. 250.000 ex.
Preț, MDL 1,75 L
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 460, neagră

Î.S. ”Poșta Moldovei” aduce sincere mulțumiri

Asociației Companiilor de Creație din Moldova (COR)

pentru ajutorul acordat în procesul de elaborare

a seriei de mărci poștale „MOLDOVA PENTRU PACE”