Personalități. Aniversări.

Serie MP1211-1212
Data emiterii 1 Martie 2022
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Format, mm 46,00 x 27,50
Tiraj, ex. MP1211 = 40.000 ex.; MP1212 = 30.000 ex.
Preț, MDL MP1211=1,75 L; MP1212=1,75 L
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”