Personalități. Aniversări.

Serie MP1211-1212
Data emiterii 01 Martie 2022
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (2x5)
Format (mm) 46,00 x 27,50
Tiraj MP1211 = 40.000 ex.; MP1212 = 30.000 ex.
Preț (MDL) MP1211=1,75 L; MP1212=1,75 L
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”