Personalități. Aniversări.

Serie PPZ0468
Data emiterii 1 Martie 2022
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 100
Preț, MDL stoc epuizat
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 457, neagră
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marca poștală