Personalități. Aniversări.

Serie PPZ0468
Data emiterii 01 Martie 2022
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 100
Preț (MDL) stoc epuizat
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 457, neagră
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marca poștală