Personalități. Comemorări.

Serie PPZ0509-0510
Data emiterii 15 Noiembrie 2023
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Preț, MDL PPZ0509=30 lei; PPZ0510=30 lei
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 498, 499, neagră
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură marcă poștală