Din patrimoniul muzeelor naționale ale Republicii Moldova

Serie PPZ0507-0508
Data emiterii 20 Octombrie 2023
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. PPZ0507=200 ex.; PPZ0508=200 ex.
Preț, MDL Set din 2 plicuri ”Prima zi” = 75 lei
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 497, neagră
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură marcă poștală