Vinul Moldovei. O legendă vie

Serie PPZ0506
Data emiterii 7 Octombrie 2023
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 200
Preț, MDL 30,0 lei
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 496, neagră
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură marcă poștală