Vinul Moldovei. O legendă vie.

Serie MP1298
Data emiterii 7 Octombrie 2023
Formă de emitere marcă poștală
Coală 5 mărci
Format, mm 27,50 x 69,00
Tiraj, ex. 30 000
Preț, MDL 3,30L
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură plic ”Prima zi”