Republica Moldova - membru al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa

Serie MP0044-0045
Data emiterii 21 Noiembrie 1992
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL --
Coală mică 10 mărci (2 x 5)
Tiraj coală mică, ex. 15.000 x 2
Machetator Ralf Vogel