Republica Moldova - membru al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa

Serie MP0044-0045
Data emiterii 21 Noiembrie 1992
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 10 (2x5) mărci
Preț, MDL --
Tiraj coală mică, ex. 15.000 x 2
Machetator Ralf Vogel