Republica Moldova - membru al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 21 Noiembrie 1992
Serie MP0044-0045
Preț (MDL) --
Coală mică 10 mărci (2 x 5)
Tiraj coală mică (ex.) 15.000 x 2
Machetator Ralf Vogel