Republica Moldova - membru al Organizației Națiunilor Unite.

Serie MP0042-0043
Data emiterii 21 Noiembrie 1992
Formă de emitere marcă poștală
Preț (MDL) -
Coală mică 10 mărci (2 x 5)
Tiraj coală mică (ex.) 15.000 x 2
Machetator Ralf Vogel