Republica Moldova - membru al Organizației Națiunilor Unite.

Serie MP0042-0043
Data emiterii 21 Noiembrie 1992
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 10 (2x5) mărci
Preț, MDL -
Tiraj coală mică, ex. 15.000 x 2
Machetator Ralf Vogel