Jocurile Olimpice de Vară. Barcelona′92.

Serie MP0027-0031
Data emiterii 15 Octombrie 1992
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 14,50
Coală mică 5 mărci poștale și 1 vinetă (2 x 3)
Tiraj coală mică, ex. 50.000
Machetator Ralf Vogel