Domnitorii Moldovei (II)

Serie PPZ0061
Data emiterii 2 Iulie 1995
Formă de emitere plic "Prima zi"
Tiraj, ex. câte 1000
Preț, MDL stoc epuizat
Machetator Simion Zamșa
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă