Domnitorii Moldovei (II)

Serie PPZ0061
Data emiterii 02 Iulie 1995
Formă de emitere plic "Prima zi"
Tiraj câte 1000
Preț (MDL) stoc epuizat
Machetator Simion Zamșa
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă