Domnitorii Moldovei (II)

Serie MP0183-0188
Data emiterii 2 Iulie 1995
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (5x2) mărci
Format, mm 25,50x43,00
Preț, MDL 60,00
Machetator Simion Zamșa
Legătură plic ”Prima zi”, ilustrată maximă
Set din șase mărci poștale ilustrând domnitori ai Moldovei:
 
  1. MP0183: Alexandru cel Bun (1400-1432). A urmǎrit consolidarea statului feudal centralizat. A întǎrit organizarea oștii. A contribuit la recunoașterea Mitropoliei de la Suceava de cǎtre patriarhia de la Constantinopol.
 
  1. MP0184: Petru Aron (1451-1452, 1454-1457). Fiul lui Alexandru cel Bun. Se orienta spre Turcia plǎtind tribut sultanului.
 
  1. MP0185: Ştefan cel Mare (1457-1504). Om politic cu vederi largi, bun organizator și diplomat, unul dintre cei mai mari comandanți de oști ai vremii sale. În toatǎ perioada de domnie a purtat 36 rǎzbaie câștigând 34 din ele. A luptat pentru menținerea și consolidarea independenței Moldovei contra turcilor, ungurilor și polonilor.
 
  1. MP0186: Petru Rareș (1527-1538, 1541-1546). Slujitor al bisericii și culturii slavone, a dus o politicǎ de întǎrire a puterii centrale, politicǎ antiotomanǎ, sprijinindu-se pe mica boierime și negustorime. Cea mai frumoasǎ clǎdire construitǎ în timpul domniei lui este mǎnǎstirea Probota unde a fost înmormântat.
 
  1. MP0187: Alexandru Lǎpușneanu (1552-1561, 1564-1568). A mutat capitala Moldovei de la Suceava la lași. A fost aspru cu boierii, fapt pentru care și-a pierdut viața.
 
  1. MP0188: Ioan Vodǎ cel Cumplit (1572-1574). A dus o politicǎ de întǎrire a puterii centrale și de eliberare a țǎrii de sub influența otomanǎ, lovind în interesele boierilor, care l-au numit “cel Cumplit”.