Domnitorii Moldovei (II)

Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (5x2)
Data emiterii 02 Iulie 1995
Serie MP0183-0188
Format (mm) 25,50x43,00
Preț (MDL) 60,00
Machetator Simion Zamșa
Legătură plic ”Prima zi”, ilustrată maximă
Set din șase mărci poștale ilustrând domnitori ai Moldovei:
 
  1. MP0183: Alexandru cel Bun (1400-1432). A urmǎrit consolidarea statului feudal centralizat. A întǎrit organizarea oștii. A contribuit la recunoașterea Mitropoliei de la Suceava de cǎtre patriarhia de la Constantinopol.
 
  1. MP0184: Petru Aron (1451-1452, 1454-1457). Fiul lui Alexandru cel Bun. Se orienta spre Turcia plǎtind tribut sultanului.
 
  1. MP0185: Ştefan cel Mare (1457-1504). Om politic cu vederi largi, bun organizator și diplomat, unul dintre cei mai mari comandanți de oști ai vremii sale. În toatǎ perioada de domnie a purtat 36 rǎzbaie câștigând 34 din ele. A luptat pentru menținerea și consolidarea independenței Moldovei contra turcilor, ungurilor și polonilor.
 
  1. MP0186: Petru Rareș (1527-1538, 1541-1546). Slujitor al bisericii și culturii slavone, a dus o politicǎ de întǎrire a puterii centrale, politicǎ antiotomanǎ, sprijinindu-se pe mica boierime și negustorime. Cea mai frumoasǎ clǎdire construitǎ în timpul domniei lui este mǎnǎstirea Probota unde a fost înmormântat.
 
  1. MP0187: Alexandru Lǎpușneanu (1552-1561, 1564-1568). A mutat capitala Moldovei de la Suceava la lași. A fost aspru cu boierii, fapt pentru care și-a pierdut viața.
 
  1. MP0188: Ioan Vodǎ cel Cumplit (1572-1574). A dus o politicǎ de întǎrire a puterii centrale și de eliberare a țǎrii de sub influența otomanǎ, lovind în interesele boierilor, care l-au numit “cel Cumplit”.