Personalități ilustre

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 24 August 2002
Serie PPZ0135
Preț (MDL) 13,75