Personalități ilustre

Serie PPZ0135
Data emiterii 24 August 2002
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 13,75