Rase de cai

Serie PPZ0136
Data emiterii 20 Septembrie 2002
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 114 x 162
Tiraj, ex. 1.000
Preț, MDL stoc epuizat
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă