Rase de cai

Serie IM0033-0035
Data emiterii 20 Septembrie 2002
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj, ex. câte 1000 de fiecare
Preț, MDL stoc epuizat
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”