Domnitorii Moldovei (V)

Serie IM0026-0032
Data emiterii 27 Octombrie 2001
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj câte 1000 de fiecare
Preț (MDL) 31,50
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”, coliță
Set din 7 ilustrate maxime:
  1. Mihai Racoviţă (1703-1705, 1707-1709, 1716-1726). A fost domnitor de trei ori alMoldovei şi de două ori al Munteniei. A domnit în spiritul fanariot, instaurat în acea epocă. În ţară a avut de luptat cu partidele boiereşti, iar pe plan extern –cu pretendenţii de la Poartă. A promovat o politică fiscală excesivă.

 

  1. Nicolae Mavrocordat (1709-1710, 1711-1715 ). A fost domnitor de două ori al Moldovei şi de două ori al Munteniei. Odată cu domnirea sa, s-a instaurat regimul turco-fanariot, în timpul căruia exploatarea turcească a atins apogeul. S-a îngrijit de problemele învăţământului, încurajând predarea limbii latine, elene şi a matematicii în şcoli.

 

  1. Constantin Mavrocordat (1733-1735, 1741-1743, 1748-1749, 1769). A fost domnitor de patru ori al Moldovei şi de șase ori al Munteniei. Mare cărturar. A realizat numeroase reforme: a justiţiei, a fiscalităţii, a armatei, urmărind modernizarea statului. Pentru administrarea ţinuturilor au fost numiţi ispravnici. În 1749 a promulgat Aşezământul lui Constantin Mavrocordat – lege prin care a fost desfiinţată vecinia.

 

  1. Grigore Callimachi (1761-1764, 1767-1769). Domnitor fanariot, fiul lui Ioan Teodor Callimachi. Reduce unele dări. Susţine cărturăria. Din porunca sa a fost scrisă „Condica obiceiurilor curţii Moldovei”. Fiind bănuit de legături cu ruşii, este dus la Constantinopol şi decapitat.

 

  1. Grigore Alexandru Ghica (1764-1767, 1774-1777). A fost domnitor de două ori al Moldovei şi o dată al Munteniei. Se arată duşman Austriei şi prieten Rusiei. Pe plan intern a regularizat strângerea birurilor, a contribuit la dezvoltarea învăţământului. Prin măsurile întreprinse a adus ţara la o relativă bunăstare. Pentru împotrivirea intenţiei Turciei de a ceda Bucovina către Austria a fost asasinat de un capugiu trimis de Poartă.

 

  1. Antioh Cantemir (1695-1700, 1705-1707). Împreună cu fratele său Dimitrie Cantemir unelteşte obţinerea tronului. Cronicarul Ion Neculce îl descrie ca fiind un “om mare la trup, chipeş, la minte aşezat, judecător drept”. A fost prietenos cu polonezii. În timpul primei sale domnii s-a încheiat Pacea de la Karlowitz (1699).