Domnitorii Moldovei (V)

Serie IM0026-0032
Data emiterii 27 Octombrie 2001
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj, ex. câte 1000 de fiecare
Preț, MDL 31,50
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”, coliță
Set din 7 ilustrate maxime:
  1. Mihai Racoviţă (1703-1705, 1707-1709, 1716-1726). A fost domnitor de trei ori alMoldovei şi de două ori al Munteniei. A domnit în spiritul fanariot, instaurat în acea epocă. În ţară a avut de luptat cu partidele boiereşti, iar pe plan extern –cu pretendenţii de la Poartă. A promovat o politică fiscală excesivă.

 

  1. Nicolae Mavrocordat (1709-1710, 1711-1715 ). A fost domnitor de două ori al Moldovei şi de două ori al Munteniei. Odată cu domnirea sa, s-a instaurat regimul turco-fanariot, în timpul căruia exploatarea turcească a atins apogeul. S-a îngrijit de problemele învăţământului, încurajând predarea limbii latine, elene şi a matematicii în şcoli.

 

  1. Constantin Mavrocordat (1733-1735, 1741-1743, 1748-1749, 1769). A fost domnitor de patru ori al Moldovei şi de șase ori al Munteniei. Mare cărturar. A realizat numeroase reforme: a justiţiei, a fiscalităţii, a armatei, urmărind modernizarea statului. Pentru administrarea ţinuturilor au fost numiţi ispravnici. În 1749 a promulgat Aşezământul lui Constantin Mavrocordat – lege prin care a fost desfiinţată vecinia.

 

  1. Grigore Callimachi (1761-1764, 1767-1769). Domnitor fanariot, fiul lui Ioan Teodor Callimachi. Reduce unele dări. Susţine cărturăria. Din porunca sa a fost scrisă „Condica obiceiurilor curţii Moldovei”. Fiind bănuit de legături cu ruşii, este dus la Constantinopol şi decapitat.

 

  1. Grigore Alexandru Ghica (1764-1767, 1774-1777). A fost domnitor de două ori al Moldovei şi o dată al Munteniei. Se arată duşman Austriei şi prieten Rusiei. Pe plan intern a regularizat strângerea birurilor, a contribuit la dezvoltarea învăţământului. Prin măsurile întreprinse a adus ţara la o relativă bunăstare. Pentru împotrivirea intenţiei Turciei de a ceda Bucovina către Austria a fost asasinat de un capugiu trimis de Poartă.

 

  1. Antioh Cantemir (1695-1700, 1705-1707). Împreună cu fratele său Dimitrie Cantemir unelteşte obţinerea tronului. Cronicarul Ion Neculce îl descrie ca fiind un “om mare la trup, chipeş, la minte aşezat, judecător drept”. A fost prietenos cu polonezii. În timpul primei sale domnii s-a încheiat Pacea de la Karlowitz (1699).