Președenția Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei

Serie PPZ0148
Data emiterii 5 Noiembrie 2003
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 7,40