Președenția Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 05 Noiembrie 2003
Serie PPZ0148
Preț (MDL) 7,40